Przedszkole nr 292
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 292 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedszkole nr 292

Przedszkole nr 292

  Drukuj
 

Przedszkole nr 292 w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

1.      Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)      Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)      wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre

i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, przedszkolu, na ulicy,

                      3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej

do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

w  tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,

                        4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne

    w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) troska o zdrowie dzieci, ich rozwój oraz sprawność ruchową, aby chciały i  mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych,

6) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

7) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

9) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

2.       Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

3.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

4.      Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, programów własnych zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o program wychowania Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej „ RAZEM W PRZEDSZKOLU”.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AWodzinska 10-03-2012
Aktualizujący bzmw/ext.bwyszynka 25-10-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.bwyszynka 25-10-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-10-2018
Liczba odwiedzin: 1135
Rejestr zmian